NHỮNG HOẠT ĐỘNG

                                  Của Hội Tỉnh và các Hội thành viên chào mừng

                                 Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

       Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Hội Bảo trợ NKT &TMC tỉnh và các Hội thành viên đã tổ chức các hoạt động, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với hoạt động vận động xây dựng quỹ và hoạt động Bảo trợ.

Tỉnh Hội tổ chức trao Chương trình thuốc lần thứ 4, năm 2019 cho 05  Hội thành viên, trị giá 759 triệu do Công ty CP Dược  phẩm và Thiết bị Y tế Vân Diên( Hà Nội ) tài trợ.              

  Hội Bảo trợ NKT& TMC huyện Quỳnh lưu tổ chức Chương trình khám và cấp thuốc miễn phí, trao 32 xe đạp cho trẻ mồ côi khó khăn vươn lên học khá , giỏi; Trao tiền hỗ trợ làm 03 nhà ở cho người khuyết tật nghèo, với tổng giá trị 250 triệu đồng                          

Hội Bảo trợ NKT&TMC huyện Nghĩa Đàn phối hợp với phòng Giáo dục – Đào tạo huyện trao tặng 100 chiếc xe đạp cho trẻ mồ côi vươn lên học khá , giỏi của huyện;   

Hội Bảo trợ NKT&TMC huyện Con Cuông tổ chức gặp mặt biểu dương NKT, TMC và Người bảo trợ tiêu biểu của huyện và trao 40 suất thuốc bổ cho NKT, TMC đau yếu;   

Hội Bảo trợ NKT&TMC huyện Qùy Châu tổ chức trao tặng bò sinh sản theo Chương trình 50-50 cho các hộ có NKT nghèo .                  

Văn phòng Tỉnh Hội