KHỐI THI ĐUA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI 1

                      Tổ chức hội nghị sơ kết  6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1484/ QĐ- UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh  V/v cử Khối trưởng, Khối phó các khối thi đua…theo đó, khối các Tổ chức Xã hội 1 – Cử  Khối trưởng : Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh, Khối phó: Chủ tịch Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh;  Công văn số124/ BTĐKT- NVH, ngày 31/05/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh  V/v sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày  26 tháng 7 năm 2019 , tại Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được tổ chức. Tham dự có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch của 12 tổ chức hội trong khối thi đua; dự chỉ đạo có Bà Hải Anh – Đại diện  Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh . Hội nghị đã nghe, thảo luận , thống nhất kết quả hoạt động , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; quy chế tổ chức hoạt động và tiêu chí đánh giá , xếp loại thi đua của khối và một số công tác liên quan. Sau hội nghị, các đại biểu đã tổ chức trao đổi, giao lưu bày tỏ tinh thần thi đua với nguyên tắc: Tập trung , dân chủ, bình đẳng – Đoàn kết,  hợp tác cùng phát triển. Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh- Khối trưởng khối thi đua tặng quà cho Lãnh đạo các hội là Thương binh nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27 tháng 7.

                                                                               

                                                                                 Văn phòng Tỉnh hội.