Tấm lòng cao cả năm 2018

 • Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam: Số tiền và hiện vật : 708.080.000đ Ngày ủng hộ: 03/01/2018
 • UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Số tiền: 190.000.000đ Ngày ủng hộ: 11/01/2018
 • Văn phòng  Sở Giao thông vận tải: Số tiền: 27.138.333đ  26/01/2018
 • Chi cục dân số tỉnh Nghệ An: Số tiền: 1.500.000đ Ngày ủng hộ: 29/03/2018
 • Bệnh Viện tâm thần Nghệ An: Số tiền: 1.039.000đ Ngày ủng hộ 30/03/2018
 • Trường CĐ nghề Việt Đức: Số tiền: 10.000.000đ Ngày ủng hộ 30/03/2018
 • Trung tâm Giám định khoa Nghệ An: Số tiền: 1.840.000đ  Ngày ủng hộ 02/04/2018
 • Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu: Số tiền: 1.400.000 02/04/2018
 • Công đoàn Ngân hàng nông nghiệp: Số tiền: 5.000.000đ  Ngày ủng hộ: 05/04/2018
 • Công ty TNHH MTV Tân Khánh An; Số tiền:  5.000.000đ Ngày  05/04/2018
 • Công ty xăng dầu Nghệ An: Số tiền: 15.000.000đ Ngày ủng hộ  09/04/2018
 • Chi cục thủy lợi Nghệ An: Số tiền: 1.000.000đ  Ngày ủng hộ 10/04/2018
 • Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An: Số tiền: 2.000.000đ 10/04/2018
 • CT TNHH liên doanh NLG Nghệ An PP: Số tiền: 20.000.000đ Ngày ủng hộ: 11/04/2018
 • Sở kế hoach và đầu tư Nghệ An Số tiên:14.836.545đ Ngày ủng hộ 11/04/2018
 • Ban tổ chức tỉnh ủy: Số tiền: 5.865.000ss Ngày ủng hộ 18/04/2018
 • Văn phòng cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An: Số tền:  2.000.000đ Ngày ủng hộ 19/04/2018
 • Ngô Xuân Tân ( Đô Lương): Số tiền: 1.000.000đ Ngày ủng hộ 26/04/2018
 • BHXH tỉnh Nghệ An: Số tiền: 5.000.000đ Ngày ủng hộ 27/04/2018
 • TT truyền thông Giáo dục sức khỏe: Số tiền: 1.354.000đ Ngày ủng hộ: 5/4/2018
 • Trường THPT Hà Huy Tập: Số tiền:15.492.533 Ngày ủng hộ 11/05/2018
 • Công ty CP nuôi trồng thủy sản Trịnh Môn: Số tiền : 1.000.000đ Ngày ủng hộ 11/05/2018
 • Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam: Số tiền: 8.670.000đ Ngày ủng hộ 11/05/2018
 • Công y CP khí công nghiệp Nghệ An: Số tiền: 3.410.000đ Ngày ủng hộ 11/05/2018
 • Cục thống kê Nghệ An Số tiền: 780.000đ Ngày ủng hộ 15/05/18
 • Công đoàn Trường ĐH kinh tế Nghệ An Số tiền: 2.000.000đ Ngày ủng hộ 15/05/2018
 • Công An tỉnh Nghệ An Số tiền: 5.000.000đ Ngày 15/05/2018
 • Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Nghệ An Số tiền: 5.000.000đ Ngày  16/05/2018
 • Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An Số tiền: 2.000.000đ Ngày  23/05/2018
 • Cục hải quan Nghệ An Số tiền: 24.000.000đ  25/05/2018
 • Công ty  CP vận tải ô tô số 5 Số tiền: 3.000.000đ Ngày ủng hộ 06/06/2018
 • Ngân hàng Nông nghiệp & PT nông thôn Nghệ An Số tiền: 3.000.000đ Ngày 21/06/2018
 • Bảo Hiểm ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Nghệ An Số tiền: 4.000.000đ Ngày 27/06/2018
 • Công đoàn cơ sở  chi nhánh BIDV Số tiền: 2.000.000đ Ngày ủng hộ 27/06/2018
 • Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Số tiền: 1.000.000đ Ngày 28/06/2018
 • Đài Khí tượng thủy văn Bắc trung bộ Số tiền: 1.978.000đ Ngày ủng hộ:  03/07/2018
 • Sở Văn Hóa Thể Thao Nghệ An Số tiền : 5.500.000đ Ngày ủng hộ: 04/07/2018
 • Công đoàn Ngân Hàng hợp tác chi nhánh Nghệ An: Số tiền: 2.000.000 đ Ngày ủng hộ:05/07/2018
 • Ban dân tộc tỉnh Nghệ An : Số tiền: 7.398.000đ Ngày ủng hộ: 06/07/2018
 • Sở nội vụ tỉnh Nghệ An:  Số tiền: 3.000.000 đ Ngày ủng hộ 09/07/2018
 • Văn phòng Sở thông tin và truyền thông;  Số tiền: 2.859.700 đ Ngày ủng hộ 10/07/2018
 • Chi cục quản lí thị trường: Số tiền: 2.000.000đ Ngày ủng hộ 11/07/2018
 • Công ty CP lương thực thanh nghệ tĩnh: 3.000.000đ Ngày ủng hộ: 13/07/2018
 • Chi cục thuế TP Vinh Số Tiền: 11.100.000đ  Ngày ủng hộ:  13/07/2018
 • Công ty CP phát hành sách Nghệ An:  Số tiền: 3.000.000đ  Ngày ủng hộ 19/0/7/2018
 • Văn phòng Sở GD & ĐT Nghệ An: Số tiền: 8.986.613đ  19/07/2018
 • Công ty CP cảng nghệ tĩnh Số tiền: Số tiền:5.000.000đ Ngày ủng hộ 27/07/2018
 • Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An: Số tiền: 200.000.000đ Ngày ủng hộ 31/07/2018
 • TW Hội tặng quà và học bổng: Số tiền: 28.900.000đ Ngày ủng hộ: 11/09/2018
 • Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi: Số tiền: 1.000.000đ Ngày ủng hộ: 21/09/2018
 • Hội Thánh Tin lành Hàn Quốc tại Hà Nội Số tiền & hiện vật: 105.000.000đ Ngày ủng hộ 05/11/2018
 • Thầy Thích Đàm Huyền cùng các phật tử Chùa Hữu bằng huyện thạch thất TP Hà Nội Số tiền & hiện vật: 70.000.000đ Ngày ủng hộ 15/12/2018