Đơn vị thành viên

1. Thị xã Thái Hòa

Địa chỉ: số 10 – đường 3/2 – phường Hòa Hiếu – TX Thái Hòa

Chủ tịch:

Điện thoại: 0983200956

ketnoiyeuthuongthaihoa@gmail.com

 

2. Thành phố Vinh

Địa chỉ: số 25 – Lê Mao – TP Vinh

Chủ tịch: Đậu Quang Hải

Điện thoại: 0984155857

hoibaotrotpvinh@gmail.com

 

3. Huyện Nam Đàn

Địa chỉ: Phòng số 3 – gác 2 – Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn

Chủ tịch: Võ Quang Kính

điện thoại: 0913780107

mttqnd@gmail.com

 

4. Huyện Thanh Chương

Địa chỉ: Khối 7 – thị trấn Thanh Chương – huyện Thanh Chương

Chủ tịch: Trần Quốc Việt

điện thoại: 01682513595

tuananhthanhchuong@gmail.com

 

5. Huyện Quỳnh Lưu

Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu

Chủ tịch: Bùi Mạnh Hùng

điện thoại: 0977680658

Hotam54@gmail.com

 

6. Huyện Tân Kỳ

Địa chỉ: Khối 7 – Thị trấn Tân Kỳ – huyện Tân Kỳ

Chủ tịch: Võ Duy Hoành

điện thoại: 01244318882

nguyenquochungk4@gmail.com

 

7. Huyện Hưng Nguyên

Địa chỉ: số 9 – ngõ 2 – Nguyễn Văn Trỗi – Khối 11 – Thị trấn Hưng Nguyên – huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch: Phan Hồ Chưởng

ddianj thoại: 0976981579

luubelien1983@gmail.com

 

8. Huyện Qùy Hợp

Địa chỉ: Khối 11 – thị trấn Qùy Hợp – huyện Qùy Hợp

Chủ tịch: Nguyễn Huy Liệu

điện thoại: 01683254598

nguyenlevan66@gmail.com

 

9. huyện Diễn Châu

Địa chỉ: Khối 3 – TT Diễn Châu – huyện Diễn Châu

Chủ tịch: Tạ Đình Hoàng

điện thoại: 0912403869

Email: hoibaotronkttmcdc@gmail.com

10. Thị xã Hoàng mai

Địa chỉ:

Chủ tịch: Lê văn Tịch

điện thoại: 0167 957 5628

email: vuthicuhoangmai@gmail.com

11. Huyện Đô Lương

Địa chỉ: Trong phòng LĐTBXH huyện

Chủ tịch: Bác Chí

điện thoại: 0984 716 522

email: Bbui09@yahoo.com.vn

12. Huyện Nghĩa Đàn

Địa chỉ: Khối Tân Hồng – TT Nghĩa Đàn – huyện NĐ

(khu hành chính huyện nghĩa đàn)

Chủ tịch: Phan Huy Hải

điện thoại: 0912 822 634

email: