Huyện Quỳ Châu

Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ cho trẻ mồ côi tại Huyện Qùy Châu

Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ cho trẻ mồ côi tại Huyện Qùy Châu

Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ cho trẻ mồ côi tại Huyện Qùy Châu(12/05/2016 07:51 AM) Sáng ngày 11/05, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ  mồ côi Tỉnh Nghệ An đã trao quà hỗ trợ cho trẻ mồ côi tại Huyện Qùy […]